SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE REMINISCENČNEJ MIESTNOSTI A POĎAKOVANIE

Dňa 16.09 2021 v zariadení sociálnych služieb Kamjana, n. o. sme slávnostne otvorili reminiscenčnú miestnosť a zároveň otvorili dvere všetkým príbuzným i blízkym našich prijímateľov sociálnych služieb.

Celý deň patril našim seniorom, ukázali sme náš život, naše priestory, naše služby, ako aj výnimočnosť každého jedného z nich. Chutné jedlo, babičkina izba, ako sme si ju nazvali  naplnili očakávania našich prijímateľov do sýtosti.

Veľká vďaka patri Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý v rámci výzvy Mikroprogram PSK  2021 podporil zriadenie reminiscenčnej miestnosti  sumou 2000eur.

Osobitné poďakovanie patri Ing. Adriánovi Kaliňakovi poslancovi Prešovského samosprávneho kraja za okres Medzilaborce, ktorý túto našu myšlienku podporil, prišiel medzi nás, prihovoril sa prijímateľom i zamestnancom.

Všetkým zúčastneným  vyjadrujeme  úprimnú vďaku za spoločne prežitý deň v zdraví.  Pevne veríme, že si podujatie otvorených dverí s úsmevom a spomienkami našich seniorov zopakujeme aj o rok.