Author Archive: 45738998

POĎAKOVANIE

KAMJANA, n.o. srdečne ďakuje žiakom a pedagogickým zamestnancom Špeciálnej základnej školy internátnej v Medzilaborciach za pomoc pri skrášlení areálu našich seniorov. ĎAKUJEME. (Viac foto v fotogalérii)

OZNAM

Kamjana, n.o. oznamuje príbuzným prijímateľov zariadenia, že s prijímateľom nášho zariadenia sa môžu skontaktovať taktiež cez aplikáciu WhatsApp na čísle 0903 830 367.