Dokumenty

 Cenník služieb:                                                       Cennik-2019  

 Postup občana:                                                      Postup-občana

Lekársky nález:                                                       priloha_lekarsky_nalez

Žiadosť o posúdenie odkázaností na SS(ML)      Žiadost_o_posudenieML

Žiadosť o posúdenie odkázaností na SS(VÚC): Žiadost_posudenie_odkazanosti

Výročná správa za rok 2015:                                 VS Kamjana 2015

Výročná správa za rok 2016:                                 VS Kamjana 2016