POĎAKOVANIE COOP JEDNOTE MEDZILABORCE

KAMJANA, n.o. srdečne ďakuje COOP JEDNOTA Medzilaborce za mikulášske balíčky pre našich poberateľov sociálnych služieb a zamestnancov. Ďakujeme.