Pokyny pre rodinných príslušníkov pre uskutočnenie návštev v súvislosti s protiepidemilologickými opatreniami

  1. Ak chcete navštíviť svojho rodinného príslušníka je POTREBNÉ sa nahlásiť v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod- 9.00hod  na tel. č. 0911 837 761, príp. t. č. 0907 359 871.   
  2. Čas vyhradený na návštevy : pondelok až nedeľa 

doobeda:  od  9.00 hod – 11.00hod

poobede:   od  13.00 hod- 16.00 hod

  Návšteva môže trvať max. 30 minút,

max. 2 osoby.                                              

3.  Pred  vstupom do areálu musíte mať nasadený respirátor FFP2, poverenému zamestnancovi sa musíte preukázať potvrdením o plnom očkovaní, potvrdením o prekonaní COVIDU v ochrannej lehote, negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.

4. Všetky prinesené veci  v rámci ochrany zdravia odovzdajte pri vstupe poverenému zamestnancovi, ktorý ich vydezinfikuje a následne odovzdá vášmu rodinnému príslušníkovi.

5.   Vo vestibule  zariadenia je vyhradený  vetrateľný priestor pre návštevy,   s dezinfekciou.

6. Žiadame, aby ste dodržiavali  medzi sebou odstup.  Odstup medzi Vami a vaším rodinným príslušníkom musí byť minimálne 2 metre, bez akéhokoľvek fyzického kontaktu.

7. Vychádzky prijímateľov sociálnych služieb  mimo zariadenia sociálnych služieb nie sú povolené do odvolania.

8. Nezisková organizácia  Kamjana, n. o. bude postupne tieto opatrenia upravovať podľa pokynov MZ SR, MPSV a R SR a aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Medzilaborce. 

9. V prípade, že osoby vstupujúce do prevádzky Kamjana, n.o. za účelom blízkej osoby , sa neriadia usmerneniami poskytovateľa alebo počas návštevy nedodržiavajú usmernenia, je možné za účelom ochrany zdravia a života prijímateľov a zamestnancov takejto osobe neumožniť vstup do prevádzky alebo ukončiť návštevu blízkej osoby.

10. Tieto opatrenia sú účinné od 25.10.2021 do odvolania.

Žiadame všetkých rodinných príslušníkov, aby tieto opatrenia  striktne dodržiavali.

Ospravedlňujeme sa za všetky komplikácie v súvislosti s prijatými opatreniami, ktoré boli prijaté za účelom ochrany zdravia vášho rodinného príslušníka, Vás a zamestnancov neziskovej organizácie Kamjana, n.o.

Ďakujeme za pochopenie!

V Medzilaborciach dňa 25.10.2021

                                                             Mgr. Radovan Bajaj, riaditeľ  Kamjana, n.o.