COVID-19

Prevencia v zariadení Kamjana,n.o. podľa nariadenia

ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

-Vykonávanie každodenného zdravotného filtra u zamestnancov.

-Nariadenie denného sledovania príznakov typických pre ochorenie Covid-19 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka).

-Zvýšená dezinfekcia povrchov.

-Používanie rukavíc u zamestnancov.

-Minimalizovanie sociálnych kontaktov u klientov zariadenia v rámci spoločenských, kultúrnych a hromadných podujatí.

-Zákaz návštev v sociálnych zariadeniach.

-Zákaz cestovania pre zamestnancov.