AKTUALIZOVANÉ Pokyny pre rodinných príslušníkov pre uskutočnenie návštev v súvislosti s protiepidemilologickými opatreniami

  1. Nezisková organizácia  Kamjana, n. o. upravuje pokyn pre rodinných príslušníkov zo dňa 25.10.2021 podľa  aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Medzilaborce a podľa semaforu pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaného v súlade s aktuálnym COVID AUTOMATom.
  2. Návštevy prijímateľov sociálnych služieb rodinnými príslušníkmi či blízkymi osobami v súlade s vyššie uvedenými nariadeniami pozastavuje.   

 Tieto opatrenia sú účinné od 01.11.2021 do odvolania.

Žiadame všetkých rodinných príslušníkov, aby tento pokyn striktne dodržiavali.

Ospravedlňujeme sa za všetky komplikácie v súvislosti s prijatými opatreniami, ktoré boli prijaté za účelom ochrany zdravia vášho rodinného príslušníka, Vás a zamestnancov neziskovej organizácie Kamjana, n.o.

Ďakujeme za pochopenie!

V Medzilaborciach dňa 01.11.2021

                                                                                  v. r.  Mgr. Radovan Bajaj

                                                                                      riaditeľ,  Kamjana, n.o.