POĎAKOVANIE

KAMJANA, n.o. srdečne ďakuje TESCO MEDZILABORCE za humanitárnu pomoc v čase pandémie COVID-19.