POĎAKOVANIE NADÁCII SPP

Kamjana n. o. srdečne ďakuje Nadácii SPP za poskytnutie finančných príspevkov v hodnote 600 eur pre naplnenie individuálnych potrieb našich šikovných prijímateľov sociálnej služby pani Ľudmily a pána Štefana.