POĎAKOVANIE Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Zbierka “ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ už po piatykrát poteší aj našich seniorov. Srdečná vďaka patrí regionálnym koordinátorom osobitne Mirka Šaková  človek s veľkým a otvoreným srdcom. ĎAKUJEME.