AKTUALIZOVANÉ Pokyny pre rodinných príslušníkov pre uskutočnenie návštev v súvislosti s protiepidemilologickými opatreniami

Nezisková organizácia Kamjana, n. o. upravuje pokyn pre rodinných
príslušníkov zo dňa 01.11.2021.

 1. Návštevy prijímateľov sociálnych služieb rodinnými príslušníkmi či
  blízkymi osobami v súlade s platnými usmerneniami MPSVaR na
  ochorenie Covid -19 v 3. vlne pandémie a rozhodnutím riaditeľa
  povoľuje od 11.01.2022.
 2. Ak chcete navštíviť svojho rodinného príslušníka je POTREBNÉ sa
  nahlásiť v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod- 11.00 hod
  na tel. č. 0911 837 761.
 3. Čas vyhradený na návštevy :
  doobeda: od 9.00 hod – 11.00 hod
  poobede: od 13.00 hod- 16.00 hod

  Návšteva môže trvať max. 30 minút, max. 2 osoby.
 4. Pred vstupom do areálu musíte mať nasadený respirátor FFP2, poverenému zamestnancovi sa musíte preukázať potvrdením negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.
 5. Všetky prinesené veci v rámci ochrany zdravia odovzdajte pri vstupe
  poverenému zamestnancovi, ktorý ich vydezinfikuje a následne odovzdá vášmu rodinnému príslušníkovi.
 6. Vo vestibule zariadenia je vyhradený vetrateľný priestor pre návštevy,
  s dezinfekciou.
 7. Žiadame, aby ste dodržiavali medzi sebou odstup. Odstup medzi Vami
  a vaším rodinným príslušníkom musí byť minimálne 2 metre.

Tieto opatrenia sú účinné od 11.01.2022.

Žiadame všetkých rodinných príslušníkov, aby tieto opatrenia striktne
dodržiavali chránili zdravie svojich blízkych.

Prajeme Vám príjemne strávené chvíle s Vašimi blízkymi.

V Medzilaborciach dňa 10.01.2022

v. r. Mgr. Radovan Bajaj
riaditeľ, Kamjana, n.o.