Daily Archive: 10. januára 2022

AKTUALIZOVANÉ Pokyny pre rodinných príslušníkov pre uskutočnenie návštev v súvislosti s protiepidemilologickými opatreniami

Nezisková organizácia Kamjana, n. o. upravuje pokyn pre rodinných príslušníkov zo dňa 01.11.2021. Návštevy prijímateľov sociálnych služieb rodinnými príslušníkmi či blízkymi osobami v súlade s platnými usmerneniami MPSVaR na ochorenie Covid -19 v 3. vlne pandémie a rozhodnutím riaditeľa povoľuje od 11.01.2022. Ak chcete…
Read more