Yearly Archive: 2021

AKTUALIZOVANÉ Pokyny pre rodinných príslušníkov pre uskutočnenie návštev v súvislosti s protiepidemilologickými opatreniami

Nezisková organizácia  Kamjana, n. o. upravuje pokyn pre rodinných príslušníkov zo dňa 25.10.2021 podľa  aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Medzilaborce a podľa semaforu pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaného v súlade s aktuálnym COVID AUTOMATom. Návštevy prijímateľov sociálnych služieb rodinnými príslušníkmi či blízkymi…
Read more

POĎAKOVANIE

KAMJANA, n.o. srdečne ďakuje žiakom a pedagogickým zamestnancom Špeciálnej základnej školy internátnej v Medzilaborciach za pomoc pri skrášlení areálu našich seniorov. ĎAKUJEME. (Viac foto v fotogalérii)

OZNAM

Kamjana, n.o. oznamuje príbuzným prijímateľov zariadenia, že s prijímateľom nášho zariadenia sa môžu skontaktovať taktiež cez aplikáciu WhatsApp na čísle 0903 830 367.